چین درب پارکینگ مانع سازنده
خانه محصولات

دروازه مانع هوشمند

hd hd hd

دروازه مانع هوشمند

دروازه سد انعطاف پذیر هوشمند، دروازه مانع خودرو با نوسان نوسان

دروازه سد انعطاف پذیر هوشمند، دروازه مانع خودرو با نوسان نوسان

دروازه ورودی صنعتی هوشمند AC220v / 110v پودر پوشش در فضای باز یا داخل

دروازه ورودی صنعتی هوشمند AC220v / 110v پودر پوشش در فضای باز یا داخل

کنترل از راه دور کنترل از راه دور هوشمند مانع ایمنی موانع آزاد چاپ لوگو

کنترل از راه دور کنترل از راه دور هوشمند مانع ایمنی موانع آزاد چاپ لوگو

پارکینگ قابل تنظیم سوپاپ پارکینگ ورودی مانع دسترسی 50-60 هرتز

پارکینگ قابل تنظیم سوپاپ پارکینگ ورودی مانع دسترسی 50-60 هرتز

گودال هوشمند Barrier Gate 0.9. دومین زمان افتتاحیه

گودال هوشمند Barrier Gate 0.9. دومین زمان افتتاحیه

ضد قفل اتوماتیک پارکینگ مانع ضد برخورد با طول بازو 1 تا 4.5 متر است

ضد قفل اتوماتیک پارکینگ مانع ضد برخورد با طول بازو 1 تا 4.5 متر است

دروازه پارکینگ پارکینگ هوشمند برای استفاده از سیستم پارکینگ دروازه با سه حصار

دروازه پارکینگ پارکینگ هوشمند برای استفاده از سیستم پارکینگ دروازه با سه حصار

CE NEW Upgrade Intelligent  Barrier Gate with BI-Direction Motor Machine

CE NEW Upgrade Intelligent Barrier Gate with BI-Direction Motor Machine

Page 4 of 5|< 1 2 3 4 5 >|