چین درب پارکینگ مانع سازنده
خانه محصولات

درب پارکینگ مانع

درب پارکینگ مانع

وسیله نقلیه اتوماتیک مانع پرتاب دستی خودرو، گودال پارکینگ

وسیله نقلیه اتوماتیک مانع پرتاب دستی خودرو، گودال پارکینگ

مجوز کار سنگین تخلیه پارکینگ موانع te 1s / 1.8s / 3s زمان در حال اجرا

مجوز کار سنگین تخلیه پارکینگ موانع te 1s / 1.8s / 3s زمان در حال اجرا

درب اتوماتیک پارکینگ پارکینگ دروازه، گیتس کنترل پارکینگ دسترسی به خودرو

درب اتوماتیک پارکینگ پارکینگ دروازه، گیتس کنترل پارکینگ دسترسی به خودرو

دستگاه قفل دستگاه پارکینگ درب حیاط 1 - 6 متر آلیاژ آلومینیوم آستین راست

دستگاه قفل دستگاه پارکینگ درب حیاط 1 - 6 متر آلیاژ آلومینیوم آستین راست

IP65 24V DC servo موتو پارکینگ درب حیاط، درب تلسکوپی بازوی درب خودرو

IP65 24V DC servo موتو پارکینگ درب حیاط، درب تلسکوپی بازوی درب خودرو

ضد برخورد موانع پارکینگ پارکینگ برای مرکز خرید و 6 ثانیه بازو تسمه

ضد برخورد موانع پارکینگ پارکینگ برای مرکز خرید و 6 ثانیه بازو تسمه

درب ضد آب پارکینگ درب پارکینگ با ورق فولادی 2 میلی متر ورق تاشو

درب ضد آب پارکینگ درب پارکینگ با ورق فولادی 2 میلی متر ورق تاشو

پارکینگ خودکار پارکینگ پارکینگ سد 1.6 اولین موتور 80W 3 متر

پارکینگ خودکار پارکینگ پارکینگ سد 1.6 اولین موتور 80W 3 متر

Page 1 of 5|< 1 2 3 4 5 >|