چین درب پارکینگ مانع سازنده
خانه محصولات

دروازه مانع هوشمند

دروازه مانع هوشمند

دروازه مانع هوشمند حصار با دستگاه کلاچ دستی هنگامی که خاموش می شود

دروازه مانع هوشمند حصار با دستگاه کلاچ دستی هنگامی که خاموش می شود

درب اتوماتیک درب اتوماتیک 5 میلی لیتر مداوم ثابت

درب اتوماتیک درب اتوماتیک 5 میلی لیتر مداوم ثابت

دستی بازوی دستی مستقیم دستیابی اتوماتیک بمب برای سیستم پارکینگ خودرو

دستی بازوی دستی مستقیم دستیابی اتوماتیک بمب برای سیستم پارکینگ خودرو

دروازه ورودی هوشمند ضد آب در فضای باز، موانع اتوماتیک خودرو

دروازه ورودی هوشمند ضد آب در فضای باز، موانع اتوماتیک خودرو

دروازه مانع خودرو برای خودروهای گالوانیزه برای مدیریت هتل، گیتس های اتوماتیک

دروازه مانع خودرو برای خودروهای گالوانیزه برای مدیریت هتل، گیتس های اتوماتیک

MX-90 سنسور سنسور فوتوالکتریک سنسور حیاط درب هوشمند برای مدیریت ورودی خودرو

MX-90 سنسور سنسور فوتوالکتریک سنسور حیاط درب هوشمند برای مدیریت ورودی خودرو

قفل رانندگی خودکار RS485 با کلاچ دستی، گارد محافظ امنیتی

قفل رانندگی خودکار RS485 با کلاچ دستی، گارد محافظ امنیتی

نوار کاست هوشمند هوشمند با بزرگراه های سرد رول با سیستم RFID خواننده بلند پروازی

نوار کاست هوشمند هوشمند با بزرگراه های سرد رول با سیستم RFID خواننده بلند پروازی

Page 1 of 5|< 1 2 3 4 5 >|