چین درب پارکینگ مانع سازنده
خانه محصولات

مانع خودکار پارکینگ

مانع خودکار پارکینگ

صدور گواهینامه ایزو اتوماتیک اتوماتیک پارکینگ 1400rmp سرعت موتور موتور

صدور گواهینامه ایزو اتوماتیک اتوماتیک پارکینگ 1400rmp سرعت موتور موتور

پارکینگ زیرزمینی پارکینگ پارکینگ گیت اتوماتیک درب اتوماتیک تاشو 90 درجه

پارکینگ زیرزمینی پارکینگ پارکینگ گیت اتوماتیک درب اتوماتیک تاشو 90 درجه

حفاظت حرارتی اتوماتیک پارک خودرو موانع 60HZ / 50HZ 120W مانع موتور

حفاظت حرارتی اتوماتیک پارک خودرو موانع 60HZ / 50HZ 120W مانع موتور

سنسورهای فوتوالکشن اتوماتیک پارکینگ موانع ورودی مانع ورود با آلومینیوم رونق آلیاژ

سنسورهای فوتوالکشن اتوماتیک پارکینگ موانع ورودی مانع ورود با آلومینیوم رونق آلیاژ

پارکینگ اتوماتیک الکترونیکی مانع، جاده باربری دروازه مستقیم / تاشو / بازوی نرده

پارکینگ اتوماتیک الکترونیکی مانع، جاده باربری دروازه مستقیم / تاشو / بازوی نرده

کلاس حفاظت IP54 درب اتوماتیک موتور راننده

کلاس حفاظت IP54 درب اتوماتیک موتور راننده

مانع از پارکینگ اتوماتیک IP54 کنترل از راه دور، مانع خودکار

مانع از پارکینگ اتوماتیک IP54 کنترل از راه دور، مانع خودکار

وسایل نقلیه الکتریکی سبک رهبری خودکار موانع جاده خودکار با بازو خودکار معکوس

وسایل نقلیه الکتریکی سبک رهبری خودکار موانع جاده خودکار با بازو خودکار معکوس

Page 1 of 5|< 1 2 3 4 5 >|