چین درب پارکینگ مانع سازنده
خانه محصولات

گیت های امنیتی مانع

گیت های امنیتی مانع

دروازه سد امنیتی با نوار حصار برای پارکینگ اتومبیل

دروازه سد امنیتی با نوار حصار برای پارکینگ اتومبیل

آلومینیوم آلومینیوم ریل راه آهن اتوماتیک درب اتوماتیک نصب شده

آلومینیوم آلومینیوم ریل راه آهن اتوماتیک درب اتوماتیک نصب شده

پارکینگ پارکینگ پارکینگ ترافیک بوم گیت سفارشی رنگ 30r / min سرعت موتور

پارکینگ پارکینگ پارکینگ ترافیک بوم گیت سفارشی رنگ 30r / min سرعت موتور

مانیتور مادون قرمز امنیت دروازه دروازه اتوماتیک برای کنترل دسترسی

مانیتور مادون قرمز امنیت دروازه دروازه اتوماتیک برای کنترل دسترسی

پارکینگ کنترل دسترسی خودرو پارکینگ گیتس گیتس اپراتور 90 درجه پارکینگ

پارکینگ کنترل دسترسی خودرو پارکینگ گیتس گیتس اپراتور 90 درجه پارکینگ

هوشمند 0.6s دروازه امنیتی دروازه بزرگراه خودکار با موتور سنگین وظیفه

هوشمند 0.6s دروازه امنیتی دروازه بزرگراه خودکار با موتور سنگین وظیفه

Swing Out Arm Door Barrier Barrier OEM 60HZ / 50HZ 120W Motor، Safety Barriers and Gates

Swing Out Arm Door Barrier Barrier OEM 60HZ / 50HZ 120W Motor، Safety Barriers and Gates

مانع از کنترل حریق بزرگراه دروازه حوضه خودرو با 5 میلیون بار باز و بسته

مانع از کنترل حریق بزرگراه دروازه حوضه خودرو با 5 میلیون بار باز و بسته

Page 1 of 5|< 1 2 3 4 5 >|